้้้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ผู้ประกอบการที่การบ่มเพาะในการเป็นผู้ประกอบการปีการศึกษา 2563
https://m.facebook.com/groups/553418102066068/permalink/964357987638742/