บุคลากร
    กรกฏาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากข้อมูล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 804611
Page Views 1296689
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เคล็ดวิชาความรู้ .....โดย ดร.มานิตย์ กล่าวปิยะภมรกุล
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประวัติผู้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจคาร์แคร์
ธุรกิจเกษตร
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยเป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  มีประวัติความเป็นมาดังนี้ อาศัยความข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515และเพื่อขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวางสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524) กระทรวงศึกษาธิการ โดย พณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายภิญโญสาธร จึงประกาศตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นใหม่อีก 10 แห่งทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 
เป็นต้นไปโรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัยจึงเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแห่งหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวโรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัย ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง 
(ตรงข้ามวัดคุ้งวารี) เลขที่ 16 หมู่ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 832 ไร่ 
1 งาน 14 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารหลังแรก
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2520และเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่มในฤดูน้ำหลาก น้ำจากแม่น้ำยมจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ทั้งผืน 
ในปีงบประมาณ 2522 จึงได้รับงบประมาณ จำนวน 1,500,000 บาทสำหรับเป็นค่าก่อสร้างถนน 
และคันกั้นน้ำรอบพื้นที่ทำการเกษตร และอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไว้ประมาณ 600 ไร่เศษ พื้นที่ส่วนที่เหลือ
ยังคงใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์องโรงเรียนต่อไปโรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัยได้รับการพิจารณายกระดับเป็น
วิทยาลัยเกษตรกรรมสุโขทัย สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2524 
เป็นต้นมา และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2539 วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุโขทัย ได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา
ดีเด่นระดับชาติประเภทวิชาเกษตรกรรมของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

          วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือในโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์ก
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรในอันที่จะส่งเสริม
ให้มีการเลี้ยงโคนม นอกจากนี้โครงการยังได้จัดสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์
นมพาสเจอร์ไรซ์ที่ทันสมัยขนาดกำลังผลิต และทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
อย่างกว้างขวาง 350 ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานนมอีก 1 ชุด โครงการนี้ให้ความช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 5 ปี 
คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – 2529 มีมูลค่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,875,000บาท