ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


บุคลากร
    กันยายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากข้อมูล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 13/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 853423
Page Views 1369985
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เคล็ดวิชาความรู้ .....โดย ดร.มานิตย์ กล่าวปิยะภมรกุล
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประวัติผู้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจคาร์แคร์
ธุรกิจเกษตร
ด้านครูและบุคลากร

บุคลากร

 

·       อัตรากำลัง ในปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   มีอัตรากำลัง และรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 – 6

ตารางที่ 1 อัตรากำลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประจำปีการศึกษา  2556

ประเภท

ปฏิบัติราชการจริง

ไปช่วยราชการ

ลาศึกษาต่อ

รวม

อัตราว่าง

มาช่วยราชการ

ข้าราชการครู

34

-

1

35

-

-

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

ลูกจ้างประจำ

15

-

-

15

-

-

พนักงานราชการ

2

-

-

2

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

21

-

-

21

-

-

รวม

72

-

1

73

-

-

 

ตารางที่ 2 สรุปจำนวน ระดับตำแหน่ง และระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2556

 

ที่

ฝ่าย/แผนกวิชา

จำนวน (คน)

ตำแหน่งครู ระดับ

ระดับการศึกษา (ปริญญา)

 

 

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

 

1.

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

 

 

รองผู้อำนวยการ

4

-

4

-

-

4

-

4

-

-

 

2.

แผนกวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชศาสตร์

7

4

11

-

10

1

1

5

4

-

 

 

สัตวศาสตร์

2

2

4

-

1

3

1

3

-

-

 

 

ช่างกลเกษตร

3

-

3

2

-

1

-

1

2

-

 

 

ธุรกิจเกษตร

-

3

3

1

2

-

-

1

2

-

 

 

สามัญสัมพันธ์

2

6

8

1

4

3

-

2

6

-

 

 

อุตสาหกรรมเกษตร

-

1

1

1

-

-

-

1

-

-

 

รวมครู-อาจารย์

19

16

35

5

16

13

2

18

14

0

 

3.

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.

พนักงานราชการ

-

2

2

-

-

-

-

-

2

-

 

5.

ลูกจ้างประจำ

11

4

15

-

-

-

-

-

-

15

 

6.

ลูกจ้างชั่วคราว

9

12

17

-

-

-

-

-

13

8

 

รวม

20

18

34

-

-

-

-

-

15

23

 

รวมทั้งสิ้น

40

34

70

5

16

13

2

18

29

23

 


ตารางที่ 3  รายชื่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ระดับ ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2556

 

ที่

ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

1

นายกอบกิจ

พานอ่อง

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์)

- วท.ม. (การสอนวิชาเคมี)

ผู้อำนวยการ

คศ.3

 

นายธนะศักดิ์

บุญชินะ

- ทก.สัตว์ปีก

- กศ..   การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

 

คศ.3

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3

นายเมธี

ภุมมาพันธุ์

- ศษ.บ.พลศึกษา

- กศ.. การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

คศ.3

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

4

 

5

นายเด่น

 

นายไชยา

ณ พิโรจน์

 

ประพันธ์ศิริ

- วท.บ เทคโนโลยีการเกษตร

- กศ.. การบริหารการศึกษา

- ปทส. (ช่างยนต์)

- คษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

รองผู้อำนวยการ

 

รองผู้อำนวยการ

คศ.3

 

คศ.3

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

 

 

6

นายนภา

แสงไชยราช

- ศษ.วิทยาศาสตร์

- ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ครู

คศ.2

 

7

นายชำนิ

กิตติพัฒนะ

- กศ.. ประวัติศาสตร์

- สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

8

นางสมคิด

เทพวีระ

- กศ.ภูมิศาสตร์

- บธ.การจัดการทั่วไป

ครู

คศ.3

 

9

นางสมศรี

บุตรเพลิง

กศ.คณิตศาสตร์

ครู

คศ.3

 

10

นางพาณี

กิตติพัฒนะ

กศ.เคมี

ครู

คศ.2

 

11

นางสุภรณ์

ภุมมาพันธุ์

- ศศ.. สังคมศึกษา

- กศ.. การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

12

นางสุจิรา

แสงไชยราช

.วิทยาศาสตร์

ครู

คศ.3

 

13

นางสาวดวงพร

วัชรานนท์

ศศ.บ.วรรณคดีภาษาอังกฤษ

คศ.ม.บริหารการศึกษา

ครู

คศ.1

 

แผนกวิชาพืชศาสตร์

 

 

 

 

14

นางอำไพ  

พูลประสาธน์พร

- วท.. เกษตรศึกษา พืชสวน

- วทม. วิทยาศาสตร์เกษตร

ครู

คศ.2

 

15

นายมานิตย์  

กล่าวปิยะภมรกุล

- ทษ.พืชสวนประดับ

- M.S. Crop  science 

- Ph.D.  Crop  science

ครู

คศ.2

 

 


(ต่อ)

ที่

            ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

 

16

นายประเดิม   บุตรเพลิง

วท..  (พืชศาสตร์พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

17

นายอมรศักดิ์  พูลประสาธน์พร

วท.. (พืชศาสตร์พืชสวน

วท.. (เกษตรศาสตร์)

 - ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

 

18

นายปราสาท

จุลพวก

- ทษ.. พืชสวนประดับ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

19

นายจักรกฤษณ์     ทัพบำรุง

วท..  (พืชศาสตร์พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

20

นางเบญจา         

ขวัญยืน

- วท.. (เกษตรศาสตร์พืชไร่

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

21

นายชูชัย

เทพวีระ

- วท.บ.  (เกษตรศาสตร์)โรคพืช

- น.บ.  นิติศาสตร์

- ศ.บ.  เศรษฐศาสตร์

- รป.ย.รัฐประศาสนศาสตร์

ครู

คศ.3

 

 

22

นางภัทราภรณ์   ทัพบำรุง

- วท..  (เกษตรศาสตร์)

  ส่งเสริมการเกษตร

- วท..  (เกษตรศาสตร์)

   ส่งเสริมการเกษตร

- ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)

ครู

คศ.2

 

 

23

 

 

24

นายพิบูลย์

 

 

นางจงกล

ยะโสธร

 

 

เชื้อบุญมี

- ทษ..เทคโนโลยีภูมิทัศน์

- ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

วท.บ.พืชสวน

ครู

 

 

ครู

คศ.2

 

 

คศ.2

 

 

 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

 

 

 

 

 

25

นางปริศนา

มณีศรี

- ทก.. สัตว์ปีก

- กศ.. การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.3

 

 

26

นายสาธิต

ขันทนันท์

- ทษ.. โคนม

- วท.. (เกษตรศาสตร์)

สัตว์ศาสตร์

- ปร.ด. สัตวศาสตร์

ครู

คศ.3

 

 

27

นางศยามล

นิติพงศ์สุวรรณ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

ครู

คศ.3

ลาศึกษาต่อ

 

28

นายสมเกียรติ  

นิติพงศ์สุวรรณ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

ครู

คศ.2

 


(ต่อ)

ที่

ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

 

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

 

 

 

 

 

29

นายวัชรินทร์       อำนวยสิทธิ์

- ค.การบริหารโรงเรียน

- กศ.. การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.3

 

 

30

31

นายดีถี

นายมิตร

วงศ์สวาสดิ์

พุดซ้อน

วท.บ. เกษตรศึกษา

คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม

(เชื่อมและประสาน)

ครู

ครู

คศ.1

คศ.1

 

 

 

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 

 

 

 

 

 

32

นางโชติมา 

ปฐมกุลวงศ์

.เศรษฐศาสตร์เกษตร

ครู

คศ.2

 

 

 

33

นางมนัส

ภูมิวัฒน์

- สส.ส่งเสริมการเกษตรฯ

- บธ.บ. การตลาด

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

 

34

นางลาวัลย์

ภู่เจริญ

ศศ.. การจัดการทั่วไป

(การบัญชี)

ครู

คศ.1

 

 

 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

 

 

 

35

นางปทิตตา

สมชื่อ

- ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์)

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ครู

คศ.1

 

 

ตารางที่ 4 รายนาม วุฒิการศึกษา และการปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

การปฏิบัติหน้าที่

1.

นางสาวรัตติกา

เลื่อนชิด

ศศ.ภาษาอังกฤษ

- ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

2

นางอรสาพัชร์

สมบูรณ์

- คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)

- วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)

- ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 


ตารางที่ 5 รายนาม วุฒิการศึกษา และตำแหน่งงาน ลูกจ้างประจำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

1.

นางสมนึก

พึ่งพา

ป.4

พนักงานขาย

2.

นางสายหยุด

คันศร

ปวช.(การบัญชี)

พนักงานพิมพ์

3.

นายนวธรรม

พลภักดี

ปวช.(ช่างเชื่อม)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

4.

นางอำพวน

การะเกษ

.4

พนักงานรับโทรศัพท์

5.

นายชิน

เบาบาง

.7

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

6.

นายสุพล

พินจอง

.7

พนักงานขับรถยนต์

7.

นายหยี

มะเรือง

.4

พนักงานขาย

8.

นายบรรจบ

จาดอินทร์

ปวช.(หัตถกรรม)

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

9.

นายพรเลิศ

ชาญวิทยา

..3

พนักงานรับโทรศัพท์

10.

นางประหยัด

เบาบาง

.4

พนักงานขาย

11.

นายวิโรจน์

ใจประเสริฐ

.4

พนักงานขับรถยนต์

12.

นายเวช

ศิลปวัฒนานุกูล

..5

พนักงานพิมพ์

13.

นายทองดี

สีศีล

..3

พนักงานขับรถยนต์

14.

นายสมาน

นาคประเสริฐ

.4

พนักงานขาย

15.

นายเลียบ

อัมพวัน

.4

พนักงานบริการ


ตารางที่ 6 รายนาม วุฒิการศึกษา และตำแหน่งงาน ลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

หน้าที่/งานที่รับผิดชอบ

1

นางนุกูล

ประเสริฐดี

วท.บ.สัตวศาสตร์

งานทะเบียน

2

นายวิโรจน์

ประดิษฐ์

ศศ..การจัดการทั่วไป

พัสดุกลาง

3

นางสาวนิตยา

คำเงิน

ศศ..การจัดการทั่วไป

งานสารบรรณ

4

5

นางสาวนัยนา

นางสาวจุฑาภรณ์

บุญเหลือ

จาดอินทร์

ปวส.บัญชี

บช.บ. บัญชี

งานการเงิน

งานบัญชี

6

นางสาวอุดมลักษณ์

การะเกษ

บธ.บ.การจัดการทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

7

8

นายณรงค์เดช

นายวรากรณ์  

ณ พิโรจน์

พงษ์พานิช

วท.บ.สัตวศาสตร์

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานฟาร์มสุกร

งานศูนย์ข้อมูล

9

นางสาวสมประสงค์

อุบลสุข

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวัดผลประเมินผล

10

นายยุทธนา

ถนอมนวล

ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์

อศ.ศ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล)

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

บรรณารักษ์

11

นางสาวรภีพร

เบ้าทอง

ศศ.บ การจัดการทั่วไป(บัญชี)

ครูพี่เลี้ยง

12

ว่าที่ร.ต.พิสันต์

เขียวหวาน

ปวส.สัตวศาสตร์

ครูพี่เลี้ยง

13

นางสาวเกษร

คนตรง

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูพี่เลี้ยง

14

นายสราวุธ

เอี่ยมกาย

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูอัตราจ้าง

15

นางสาวนิจวรรณ

พรมลำพัด

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูอัตราจ้าง

16

17

นายอาทิตย์

นางสาวสังวาล

รุ่งโพธิ์

ภูแข่งหมอก

คบ.วิศวกรรมเครื่องกล

วท.บ.ประมง

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

18

นางอรัญญา

เกี่ยวพันธ์

วท.บ.สัตวศาสตร์

โรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

19

นายธงชัย

เกี่ยวพันธ์

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

20

นางสาวกาญนภา

เฉียบแหลม

บธ.บ.บัญชี

โรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

21

นายณัฐพงษ์

หลักทอง

ม.6

โรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

 

ng:0�G�.p0� �� pt'>

นายยุทธนา

ถนอมนวล

ป.ตรี

บรรณารักษ์

11

นางสาวรภีพร

เบ้าทอง

ศศ.บ การจัดการทั่วไป(บัญชี)

ครูพี่เลี้ยง

12

นางสาวมาลีนา

สุกใส

วท.บ.สัตวศาสตร์

ครูพี่เลี้ยง

13

นายพิสันต์

เขียวหวาน

ปวส.สัตวศาสตร์

ครูพี่เลี้ยง

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.68 KB

บุคลากร

 

·       อัตรากำลัง ในปีการศึกษา 2555  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   มีอัตรากำลัง และรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 – 6

ตารางที่ 1 อัตรากำลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประจำปีการศึกษา  2555

ประเภท

ปฏิบัติราชการจริง

ไปช่วยราชการ

ลาศึกษาต่อ

รวม

อัตราว่าง

มาช่วยราชการ

ข้าราชการครู

37

-

1

38

 

 

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

ลูกจ้างประจำ

16

-

-

16

-

-

พนักงานราชการ

2

-

-

2

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

13

-

-

13

-

-

รวม

68

-

1

69

-

-

 

ตารางที่ 2 สรุปจำนวน ระดับตำแหน่ง และระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2555

 

ที่

ฝ่าย/แผนกวิชา

จำนวน (คน)

ตำแหน่งครู ระดับ

ระดับการศึกษา (ปริญญา)

 

 

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

 

1.

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

3

-

3

-

3

-

-

3

-

-

 

2.

แผนกวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชศาสตร์

8

3

11

-

10

1

1

5

5

-

 

 

สัตวศาสตร์

2

2

4

-

3

1

1

3

-

-

 

 

ช่างกลเกษตร

4

-

4

-

1

1

-

1

3

-

 

 

ธุรกิจเกษตร

-

4

4

1

2

-

-

1

3

-

 

 

สามัญสัมพันธ์

3

6

9

-

6

1

-

1

8

-

 

 

อุตสาหกรรมเกษตร

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

 

 

ประมง

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

 

รวมครู-อาจารย์

22

16

38

1

28

5

2

18

21

0

 

3.

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.

พนักงานราชการ

-

2

2

-

-

-

-

-

2

-

 

5.

ลูกจ้างประจำ

12

4

16

-

-

-

-

-

-

16

 

6.

ลูกจ้างชั่วคราว

4

9

13

-

-

-

-

-

10

3

 

รวม

16

15

31

-

-

-

-

-

12

19

 

รวมทั้งสิ้น

38

31

69

1

28

5

2

18

33

19

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  รายชื่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ระดับ ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2555

 

ที่

ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

1

นายกอบกิจ

พานอ่อง

-

-

ผู้อำนวยการ

คศ.3

 

นายธนะศักดิ์

บุญชินะ

- ทก.สัตว์ปีก

- กศ..   การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

 

คศ.2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3

นายเมธี

ภุมมาพันธุ์

- ศษ.บ.พลศึกษา

- กศ.. การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

คศ.2

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

4

นายเด่น

ณ พิโรจน์

 

- วท.บ เทคโนโลยีการเกษตร

- กศ.. การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

 

คศ.2

 

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

 

 

5

นายนภา

แสงไชยราช

ศษ.วิทยาศาสตร์

ครู

คศ.2

 

6

นายชำนิ

ทองนุ้ย

- กศ.. ประวัติศาสตร์

- สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

7

นางสมคิด

เทพวีระ

- กศ.ภูมิศาสตร์

- บธ.การจัดการทั่วไป

ครู

คศ.3

 

8

นางสมศรี

บุตรเพลิง

กศ.คณิตศาสตร์

ครู

คศ.2

ทำหน้าที่ รองฯ ฝ่ายวิชาการศึกษา

9

นางพาณี

ทองนุ้ย

กศ.เคมี

ครู

คศ.2

 

10

นางสุภรณ์

ภุมมาพันธุ์

- ศศ.. สังคมศึกษา

- กศ.. การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

11

นางสุจิรา

แสงไชยราช

.วิทยาศาสตร์

ครู

คศ.2

 

12

นายมนูญ

ตาลอุทัย

ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต

(สุขศึกษา)

ครูผู้ช่วย

 

 

13

นางสาวดวงพร

วัชรานนท์

ศศ.บ.วรรณคดีภาษาอังกฤษ

ครูผู้ช่วย

 

 

แผนกวิชาพืชศาสตร์

 

 

 

 

14

นางอำไพ  

พูลประสาธน์พร

- วท.. เกษตรศึกษา พืชสวน

- วทม. วิทยาศาสตร์เกษตร

ครู

คศ.2

 

15

นายมานิตย์  

กล่าวปิยะภมรกุล

- ทษ.พืชสวนประดับ

- M.S. Crop  science 

- Ph.D.  Crop  science

ครู

คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ)

ที่

            ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

 

16

นายประเดิม   บุตรเพลิง

วท..  (พืชศาสตร์พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

17

นายอมรศักดิ์  พูลประสาธน์พร

วท.. (พืชศาสตร์พืชสวน

วท.. (เกษตรศาสตร์)

 - ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

 

18

นายปราสาท

จุลพวก

- ทษ.. พืชสวนประดับ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

19

นายจักรกฤษณ์     ทัพบำรุง

วท..  (พืชศาสตร์พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

20

นางเบญจา         

ขวัญยืน

- วท.. (เกษตรศาสตร์พืชไร่

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

21

นายชูชัย

เทพวีระ

- วท.บ.  (เกษตรศาสตร์)โรคพืช

- น.บ.  นิติศาสตร์

- ศ.บ.  เศรษฐศาสตร์

- รป.ย.รัฐประศาสนศาสตร์

ครู

คศ.3

 

 

22

นายประเสริฐ     ก่อกอง

วท.บ.  (เกษตรศาสตร์) พืชไร่

ครู

คศ.2

 

 

23

นางภัทราภรณ์   ทัพบำรุง

- วท..  (เกษตรศาสตร์)

  ส่งเสริมการเกษตร

- วท..  (เกษตรศาสตร์)

   ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

 

24

นายพิบูลย์

ยะโสธร

ทษ..เทคโนโลยีภูมิทัศน์

ครู

คศ.2

 

 

 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

 

 

 

 

 

25

นางปริศนา

มณีศรี

- ทก.สัตว์ปีก

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

26

นายสาธิต

ขันทนันท์

- ทษ.โคนม

- วท.. (เกษตรศาสตร์)

สัตว์ศาสตร์

- ปร.ด. สัตวศาสตร์

ครู

คศ.3

 

 

27

นางศยามล

นิติพงศ์สุวรรณ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

ครู

คศ.2

ลาศึกษาต่อ

 

28

นายสมเกียรติ  

นิติพงศ์สุวรรณ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

ครู

คศ.1

 

 

แผนกวิชาประมง

 

 

 

 

 

 

29

นายปิยะพัชร์ 

สถิตปรีชาโรจน์

- ทษ..เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

- วท.. วิทยาศาสตร์การประมง

- ศศ.บ. (การศึกษานอกระบบ)

ครู

คศ.2

 

 


(ต่อ)

ที่

ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

 

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

 

 

 

 

 

30

นายวัชรินทร์       อำนวยสิทธิ์

- ค.การบริหารโรงเรียน

- กศ.. การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.3

 

 

31

นายประยุทธ

ฉ่ำหวาน

ศษ.บริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

32

นายดีถี

วงศ์สวาสดิ์

 

ครูผู้ช่วย

 

 

 

33

นายพรอนันต์

สิงห์เล็ก

ปทส.เชื่อมและประสาน

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 

 

 

 

 

 

34

นางโชติมา 

ปฐมกุลวงศ์

.เศรษฐศาสตร์เกษตร

ครู

คศ.2

 

 

 

35

นางมนัส

ภูมิวัฒน์

- สส.ส่งเสริมการเกษตรฯ

- บธ.บ. การตลาด

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

 

36

นางลาวัลย์

ภู่เจริญ

ศศ.. การจัดการทั่วไป

(การบัญชี)

ครู

คศ.1

 

 

 

37

นางสาวขนิษฐา  นามวงษ์

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้ช่วย

 

 

 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

 

 

 

38

นางปทิตตา

สมชื่อ

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ครูผู้ช่วย

 

 

 

ตารางที่ 4 รายนาม วุฒิการศึกษา และการปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

การปฏิบัติหน้าที่

1.

นางสาวรัตติกา

เลื่อนชิด

ศศ.ภาษาอังกฤษ

- ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

2

นางสาวลาวรณ์

บัวสาย

 

- ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 


ตารางที่ 5 รายนาม วุฒิการศึกษา และตำแหน่งงาน ลูกจ้างประจำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

1.

นางสมนึก

พึ่งพา

ป.4

พนักงานขาย

2.

นางสายหยุด

คันศร

ปวช.(การบัญชี)

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

3.

นายประจักษ์

ขวัญวงศ์

.4

คนงานเกษตร

4.

นายสุเทพ

พลภักดี

ปวช.(ช่างเชื่อม)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

5.

นางอำพวน

การะเกษ

.4

พนักงานรับโทรศัพท์

6.

นายชิน

เบาบาง

.7

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

7.

นายสุพล

พินจอง

.7

พนักงานขับรถยนต์

8.

นายหยี

มะเรือง

.4

คนงาน

9.

นายบรรจบ

จาดอินทร์

ปวช.(หัตถกรรม)

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

10.

นายพรเลิศ

ชาญวิทยา

..3

ยาม

11.

นางประหยัด

เบาบาง

.4

พนักงานขาย

12.

นายวิโรจน์

ใจประเสริฐ

.4

พนักงานขับรถยนต์

13.

นายเวช

ศิลปวัฒนานุกูล

..5

พนักงานอัดสำเนา

14.

นายทองดี

สีศีล

..3

พนักงานขับรถยนต์

15.

นายสมาน

นาคประเสริฐ

.4

คนงานรีดนมโค

16.

นายเลียบ

อัมพวัน

.4

ยาม


ตารางที่ 6 รายนาม วุฒิการศึกษา และตำแหน่งงาน ลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

หน้าที่/งานที่รับผิดชอบ

1

นางนุกูล

ประเสริฐดี

วท.บ.สัตวศาสตร์

งานทะเบียน

2

นางนาตยา

อุตสาย

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พัสดุกลาง

3

นางสาวนิตยา

คำเงิน

ศศ..การจัดการทั่วไป

งานสารบรรณ

4

5

นางสาวนัยนา

นางสาวจุฑาภรณ์

บุญเหลือ

จาดอินทร์

ปวส.บัญชี

บช.บ. บัญชีบัณฑิต

งานการเงิน

งานบัญชี

6

7

นางสาวอุดมลักษณ์

นางสาวกานต์ระวี

การะเกษ

ภุมมาพันธุ์

บธ.บ.การจัดการทั่วไป

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวางแผนและงบประมาณ

ศูนย์ข้อมูล

8

นายณรงค์เดช  

ณ พิโรจน์

วท.บ.สัตวศาสตร์

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

9

นางสาวสมประสงค์

อุบลสุข

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวัดผลประเมินผล

10

นายยุทธนา

ถนอมนวล

ป.ตรี

บรรณารักษ์

11

นางสาวรภีพร

เบ้าทอง

ศศ.บ การจัดการทั่วไป(บัญชี)

ครูพี่เลี้ยง

12

นางสาวมาลีนา

สุกใส

วท.บ.สัตวศาสตร์

ครูพี่เลี้ยง

13

นายพิสันต์

เขียวหวาน

ปวส.สัตวศาสตร์

ครูพี่เลี้ยง

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.78 KB
รายชื่อครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
ปีการศึกษา 2552
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตำแหน่ง หมายเหตุ
ข้าราชการครู
1 นายวรศิลป์   สุริยะ 8873
2 นายอุดม   ปาลีกุย 8874
3 นายเด่น       ณ พิโรจน์ 8875
4 นางศยามล     นิติพงศ์สุวรรณ 8877
5 นายปิยะพัชร์   สถิตปรีชาโรจน์ 8878
6 นายอมรศักดิ์   พูลประสาธน์พร 8879
7 นายนภา       แสงไชยราช 8880
8 นางอำไพ        พูลประสาธน์พร 8881
9 นางปทิตตา     สมชื่อ 8882
10 นายชำนิ           ทองนุ้ย 8883
11 นายทวี         รักษ์ศรีทอง 8884
11 นายมานิตย์   กล่าวปิยะภมรกุล 8885
12 นายประยุทธ     ฉ่ำหวาน 8886
13 นางปริศนา         มณีศรี 8887
14 นายธนะศักดิ์     บุญชินะ 8888
15 นางสมคิด         เทพวีระ 8889
16 นางลาวัลย์        ภู่เจริญ 8891
17 นายประเดิม       บุตรเพลิง 8893
18 นายเมธี           ภุมมาพันธุ์ 8895
19 นายปราสาท     จุลพวก 8896
20 นายสาธิต         ขันทนันท์ 8897
21 นางสมศรี        บุตรเพลิง 8898
22 นายจักรกฤษณ์  ทัพบำรุง 8899
23 นายวัชรินทร์    อำนวยสิทธิ์ 8902
24 นายพรอนันต์   สิงห์เล็ก 8904
25 น.ส.ขนิษฐา   นามงวษ์ 8906
26 นางเบญจา        ขวัญยืน 8907
27 นายชูชัย         เทพวีระ 8908
28 นายสมเกียรติ  นิติพงศ์สุวรรณ 8910
29 นางพาณี        กิตติพัฒนะ 8911
30 นางสาวดวงพร    วัชรานนท์ 8912
31 นายพิบูลย์        ยะโสธร 8913
32 นางสุภรณ์        ภุมมาพันธุ์ 8916
33 นายประเสริฐ     ก่อกอง 8919
34 นางโชติมา          ปฐมกุลวงศ์ 7821
35 นางภัทราภรณ์   ทัพบำรุง 8925
36 นางสุจิรา          แสงไชยราช 8926
37 นายมนูญ         ตาลอุทัย 8927
38 นางมนัส             ภูมิวัฒน์ 8928
39 นางสนธยา  ชูบาล 8930
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตำแหน่ง หมายเหตุ
ลูกจ้างประจำ
1 นางสมนึก           พึ่งพา 2326
2 นางสายหยุด      คันศร 2327
3 นายประจักษ์    ขวัญวงศ์ 2329
4 นายนวธรรม    พลภักดี 2332
5 นางอำพวน       การะเกษ 2335
6 นายชิน            เบาบาง 2680
7 นายสุพล       พินจอง 2683
8 นายหยี         มะเรือง 2684
9 นายบรรจบ    จาดอินทร์ 3481
10 นายพรเลิศ     ชาญวิทยา 3482
11 นางประหยัด   เบาบาง 3484
12 นายวิโรจน์      ใจประเสริฐ 3667
13 นายเวช       ศิลปะวัฒนานุกูล 4179
14 นายสมคิด   ท้องฟ้า 4180
15 นายทองดี      สีศีล 4181
16 นายสมาน     นาคประเสริฐ 4183
17 นายเลียบ     อัมพวัน 4501
พนักงานราชการตำแหน่งครู
1 น.ส.รัตติกา  เลื่อนชิด 1083
ลูกจ้างชั่วคราว
1 นางนุกูล    ประเสริฐดี
2 น.ส.อุดมลักษณ์  การะเกษ
3 นางสาวนิตยา  คำเงิน
4 นางนาตยา  อุตสาย
5 นางสาวนัยนา  บุญเหลือ
6 นายยุทธนา    ถนอมนวล
7 นายณรงค์เดช  ณ พิโรจน์
8 น.ส.จุฑาภรณ์ จาดอินทร์
9 นายธิติพงษ์  ปลาคำ
10 น.ส.รภีพร     เบ้าทอง
11 น.ส.มาลีนา   สุกใส
12 นายวิรัตน์  ปาณดิษฐ์
13 น.ส.การต์ระวี  ภุมมาพันธุ์
รวม 70 คน

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.5 KB

บุคลากร

 

·       ในปีการศึกษา 2553  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   มีอัตรากำลัง และรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1–2

ตารางที่ 1 อัตรากำลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2553

ประเภท

ปฏิบัติราชการจริง

ไปช่วยราชการ

ลาศึกษาต่อ

รวม

อัตราว่าง

มาช่วยราชการ

ข้าราชการครู

40

-

-

40

1

-

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

ลูกจ้างประจำ

17

-

-

17

-

-

พนักงานราชการ

1

-

-

1

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

14

-

-

14

-

-

รวม

73

-

-

73

-

-

ตารางที่ 2 สรุปจำนวน ระดับตำแหน่ง และระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2553

 

ที่

ฝ่าย/แผนกวิชา

จำนวน (คน)

ตำแหน่งครู ระดับ

ระดับการศึกษา (ปริญญา)

 

 

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

 

1.

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

3

-

3

-

3

-

-

3

-

-

 

2.

แผนกวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชศาสตร์

9

3

12

-

11

1

1

6

5

-

 

 

สัตวศาสตร์

2

2

4

-

3

1

1

3

-

-

 

 

ช่างกลเกษตร

4

-

4

-

1

1

-

1

3

-

 

 

ธุรกิจเกษตร

-

5

5

1

2

-

-

1

4

-

 

 

สามัญสัมพันธ์

3

6

9

-

6

1

-

1

8

-

 

 

อุตสาหกรรมเกษตร

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

 

 

ประมง

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

 

รวมครู-อาจารย์

23

17

40

1

27

5

2

17

21

0

 

3.

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.

พนักงานราชการ

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

 

5.

ลูกจ้างประจำ

13

4

17

-

-

-

-

-

-

17

 

6.

ลูกจ้างชั่วคราว

5

9

14

-

-

-

-

-

11

3

 

รวม

18

14

32

-

-

-

-

-

12

20

 

รวมทั้งสิ้น

41

31

72

1

27

5

2