ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงานสวน (อ่าน 231) 09 พ.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงานเกษตร (อ่าน 211) 09 พ.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 206) 09 พ.ย. 65
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 (อ่าน 186) 26 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโรงงานนม (อ่าน 215) 17 ต.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 315) 22 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานบัญชี (อ่าน 337) 07 มิ.ย. 65
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนายเสนาะ (อ่าน 352) 02 พ.ค. 65
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนายนฤชา (อ่าน 312) 02 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพิเศษสอน (อ่าน 616) 11 พ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (อ่าน 494) 08 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขายานยนต์ (อ่าน 464) 25 ต.ค. 64
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 600) 15 ก.ย. 64
ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่-1-พนง.ราชการสายสนับสนุน (อ่าน 781) 10 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) (อ่าน 1037) 03 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะเกิดทางมาสมัครสอบพนักงานราชการให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ (ฉบับที่ 43) (อ่าน 605) 26 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (อ่าน 1014) 19 ส.ค. 64
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 579) 10 ส.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ (อ่าน 562) 05 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ (อ่าน 453) 02 ส.ค. 64
ประกาศ ขยายการจัดการเรียนการสอนทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต on-line (อ่าน 419) 30 ก.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (อ่าน 421) 23 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (อ่าน 415) 19 ก.ค. 64
รายชื่อผู็ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 409) 01 ก.ค. 64
ประกาศรายงานผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 420) 01 ก.ค. 64
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 407) 22 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สัตวบาล (อ่าน 370) 22 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งคนงานฟาร์ม (อ่าน 353) 14 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่สัตวบาล (อ่าน 384) 01 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขางาน ยานยนต์ (อ่าน 372) 28 พ.ค. 64