แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางณัฐฐา โกวาท
หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวนิรัชรา ลำภู