ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


บุคลากร
    กันยายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากข้อมูล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 13/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 853353
Page Views 1369909
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เคล็ดวิชาความรู้ .....โดย ดร.มานิตย์ กล่าวปิยะภมรกุล
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประวัติผู้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจคาร์แคร์
ธุรกิจเกษตร
ด้านนักเรียนนักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา

 

          ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีนักเรียน-นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 352 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 216 คน โดยศึกษาในระดับชั้น ปวช. 166 คน และระดับชั้น ปวส. 50 คน ดังแสดงในตาราง (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2555)

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 

ระดับชั้น ปวช. ในระบบ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

หมายเหตุ

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

22

12

7

41

 

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

8

7

2

17

 

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

6

-

3

9

 

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

 

 

1

1

 

พาณชยกรรม

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23

12

19

54

 

อุตสาหกรรม

เครื่องกล

ยานยนต์

17

17

10

44

 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช.

76

48

42

166

 

ระดับชั้น ปวส. ในระบบ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

 

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

หมายเหตุ

เกษตรกรรม

พืชศาสตร์

พืชสวน

 

7

7

17

 

เกษตรกรรม

สัตวศาสตร์

การจัดการผลิตสัตว์

 

10

2

12

 

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสำนักงาน

 

10

11

21

 

รวมนักเรียน ระดับ ปวส.

27

20

50

 

รวมนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด

216

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.88 KB

นักเรียน นักศึกษา

 

          ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีนักเรียน-นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 352 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 216 คน โดยศึกษาในระดับชั้น ปวช. 166 คน และระดับชั้น ปวส. 50 คน ดังแสดงในตารางที่ 7 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2555)

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 

ระดับชั้น ปวช. ในระบบ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

หมายเหตุ

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

22

12

7

41

 

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

8

7

2

17

 

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

6

-

3

9

 

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

 

 

1

1

 

พาณชยกรรม

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23

12

19

54

 

อุตสาหกรรม

เครื่องกล

ยานยนต์

17

17

10

44

 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช.

76

48

42

166

 

ระดับชั้น ปวส. ในระบบ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

 

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

หมายเหตุ

เกษตรกรรม

พืชศาสตร์

พืชสวน

 

7

7

17

 

เกษตรกรรม

สัตวศาสตร์

การจัดการผลิตสัตว์

 

10

2

12

 

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสำนักงาน

 

10

11

21

 

รวมนักเรียน ระดับ ปวส.

27

20

50

 

รวมนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด

216

 

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.86 KB

นักเรียน นักศึกษา

 

          ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   มีนักเรียน-นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 535 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 376 คน โดยศึกษาในระดับชั้น ปวช. 243 คน และระดับชั้น ปวส. 133 คน นอกระบบการศึกษา รวม  159  คน  ดังแสดงในตารางที่ 7-8 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553)

จำนวนนักเรียน นักศึกษาในระบบ  ปีการศึกษา 2554

ลำดับ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับ/

ภาคเรียนที่  2

หมายเหตุ

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

1

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

ปวช.1

14

3

17

 

2

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

ปวช.1

8

-

8

 

3

เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

ปวช.1

1

6

7

 

4

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ทั่วไป

ปวช.1

15

-

15

 

5

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.1

11

25

36

 

6

เครื่องกล

ยานยนต์

ปวช.1

29

2

31

 

รวมจำนวน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1

78

36

114

 

1

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

ปวช.2

9

8

17

 

2

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

ปวช.2

10

1

11

 

3

เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

ปวช.2

4

5

9

 

4

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

ปวช.2

5

-

5

 

5

พณิชยการ

การบัญชี

ปวช.2

 

6

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.2

7

8

15

 

7

เครื่องกล

ยานยนต์

ปวช.2

15

-

15

 

รวมจำนวน นักเรียนระดับชั้น ปวช.2

50

22

72

 

1

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

ปวช.3

8

3

11

 

2

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

ปวช.3

4

-

4

 

3

เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

ปวช.3

1

2

3

 

4

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

ปวช.3

1

-

1

 

5

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ทั่วไป

ปวช.3

1

5

6

 

6

พณิชยการ

การขาย

ปวช.3

1

-

1

 

7

พณิชยการ

การบัญชี

ปวช.3

1

5

6

 

8

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

2

9

11

 

9

เครื่องกล

ยานยนต์

ปวช.3

14

-

14

 

รวมจำนวน นักเรียนระดับชั้น ปวช.3

33

24

57

 

รวมจำนวน นักเรียนระดับชั้น ปวช.ทั้งหมด

161

82

243

 

 

 

 

 

 (ต่อ) จำนวนนักเรียน นักศึกษาในระบบ ปีการศึกษา 2554 

ลำดับ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับ/

ภาคเรียนที่  2

หมายเหตุ

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

1

พืชศาสตร์

พืชสวน

ปวส.1

12

2

14

 

2

สัตว์ศาสตร์

การจัดการผลิตสัตว์

ปวส.1

5

1

6

 

3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสำนักงาน

ปวส.1

8

7

15

 

4

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

ปวส.1

33

2

35

สมทบ

5

การจัดการทรัพยากรฯ

การจัดการทรัพยากรฯ

ปวส.1

4

14

18

สมทบ

รวมจำนวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1

62

26

88

 

1

พืชศาสตร์

พืชสวน

ปวส.2

5

3

8

 

2

สัตว์ศาสตร์

การจัดการผลิตสัตว์

ปวส.2

5

2

7

 

3

ช่างกลเกษตร

ช่างกลเกษตร

ปวส.2

9

-

9

4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสำนักงาน

ปวส.2

11

10

21

 

รวมจำนวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

30

15

45

 

รวมจำนวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.ทั้งหมด

92

41

133

 

รวมจำนวน นักเรียน นักศึกษาในระบบทั้งหมด

253

123

376

 

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา นอกระบบ (อศ.กช.) ปีการศึกษา 2554 

ลำดับ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับ/

ภาคเรียนที่  2

หมายเหตุ

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

อศ.กช.

 

 

 

 

 

 

1

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ทั่วไป

ปวช.1

-

-

-

 

2

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ทั่วไป

ปวช.2

1

4

5

 

3

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ทั่วไป

ปวช.3

22

17

39

 

รวมจำนวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.

23

21

44

 

1

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

ปวส.1

-

-

-

 

2

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

ปวส.2

67

48

115

 

รวมจำนวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.

67

48

115

 

รวมจำนวน นักเรียน นักศึกษานอกระบบทั้งหมด

90

69

159

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.59 KB

นักเรียน นักศึกษา

 

                ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   มีนักเรียน-นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 608 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 286 คน โดยศึกษาในระดับชั้น ปวช. 206 คน และระดับชั้น ปวส. 80 คน นอกระบบการศึกษา รวม  322  คน  ดังแสดงในตารางที่ 3-4 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552)

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษาในระบบ  ปีการศึกษา 2553 

ลำดับ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับ/

ภาคเรียนที่  2

หมายเหตุ

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

1

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

ปวช.1

17

10

27

 

2

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

ปวช.1

10

1

11

 

3

เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

ปวช.1

5

7

12

 

4

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

ปวช.1

6

 

6

 

5

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.1

10

8

18

 

6

เครื่องกล

ยานยนต์

ปวช.1

26

 

26

 

รวมจำนวน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1

74

26

100

 

1

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

ปวช.2

8

4

12

 

2

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

ปวช.2

5

 

5

 

3

เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

ปวช.2

1

3

4

 

4

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

ปวช.2

2

 

2

 

5

พณิชยการ

การบัญชี

ปวช.2

1

5

6

 

6

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.2

2

12

14

 

7

เครื่องกล

ยานยนต์

ปวช.2

19

 

19

 

รวมจำนวน นักเรียนระดับชั้น ปวช.2

38

24

62

 

1

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

ปวช.3

15

5

20

 

2

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

ปวช.3

10

1

11

 

3

พณิชยการ

การบัญชี

ปวช.3

 

13

13

 

รวมจำนวน นักเรียนระดับชั้น ปวช.3

25

19

44

 

รวมจำนวน นักเรียนระดับชั้น ปวช.ทั้งหมด

137

69

206

 

 

 

 (ต่อ) จำนวนนักเรียน นักศึกษาในระบบ ปีการศึกษา 2553 

ลำดับ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับ/

ภาคเรียนที่  2

หมายเหตุ

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

1

พืชศาสตร์

พืชสวน

ปวส.1

4

3

7

 

2

สัตว์ศาสตร์

การจัดการผลิตสัตว์

ปวส.1

2

2

4

 

3

ช่างกลเกษตร

ช่างกลเกษตร

ปวส.2

10

 

10

 

4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสำนักงาน

ปวส.1

6

10

16

 

รวมจำนวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1

22

15

37

 

1

พืชศาสตร์

พืชสวน

ปวส.2

7

1

8

 

2

สัตว์ศาสตร์

การจัดการผลิตสัตว์

ปวส.2

8

 

8

 

3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสำนักงาน

ปวส.2

7

16

23

 

4

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

ปวส.2

3

1

4

 

รวมจำนวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

25

18

43

 

รวมจำนวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.ทั้งหมด

47

33

80

 

รวมจำนวน นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด

184

102

286

 

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา นอกระบบ (อศ.กช.) ปีการศึกษา 2553 

ลำดับ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับ/

ภาคเรียนที่  2

หมายเหตุ

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

อศ.กช.

 

 

 

 

 

 

1

เกษตรศาสตร์

เกษตรทั่วไป

ปวช.1

 

5

5

 

2

เกษตรศาสตร์

เกษตรทั่วไป

ปวช.2

11

21

32

 

3

เกษตรศาสตร์

เกษตรทั่วไป

ปวช.3

29

20

49

 

รวมจำนวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.

40

46

86

 

1

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

ปวส.1

24

25

49

 

2

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

ปวส.2

104

83

187

 

รวมจำนวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.

128

108

236

 

รวมจำนวน นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด

168

154

322

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.52 KB

 

ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา

 

      ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำแนกตามประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552)

 

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน)

หมายเหตุ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

31

15

22

68

 

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

17

6

12

35

 

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

12

4

-

16

 

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

9

6

-

15

 

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

เกษตรทั่วไป

-

15

8

23

พาณิชยกรรม

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

38

13

-

51

 

พาณิชยกรรม

พณิชยการ

การบัญชี

-

10

11

21

อุตสาหกรรม

เครื่องกล

ยานยนต์

36

21

1

58

 

รวมนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.

143

90

54

287

ระดับชั้น ปวส.

จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

หมายเหตุ

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

พืชสวน

8

12

20

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

การจัดการผลิตสัตว์

4

10

14

เกษตรกรรม

ช่างกลเกษตร

ช่างกลเกษตร

10

-

10

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสำนักงาน

-

4

4

รวมนักเรียน  ระดับชั้น ปวส.

19

28

47

รวมจำนวนนักเรียน   นักศึกษาทั้งหมด

382

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษานอกระบบ (อศ.กช.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552)


ระดับชั้น ปวช.

จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)

หมายเหตุ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

เกษตรทั่วไป

14

17

63

94

 

รวมนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.

14

17

63

94

 

ระดับชั้น ปวส.

จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

หมายเหตุ

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

48

276

324

 

รวมนักเรียน  ระดับชั้น ปวส.

48

276

324

 

รวมจำนวนนักเรียน   นักศึกษาทั้งหมด

418

 

 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
            มิถุนายน 2552

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB