แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางธิภารัตน์ สำลีเติมสิริ
หัวหน้าแผนกวิชา
โทร. 0863711697

นายปราสาท จุลพวก
ครู คศ.3
โทร. 08-7843-1754

นายพิบูลย์ ยะโสธร
ครู คศ.3
โทร. 08-6443-2266

นางสาวจินตนา จำนงค์ศรี
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ ประมวลการ

นายเอกพงษ์ คุมสุข
ครูผู้ช่วย