ข่าวงานพัสดุ
ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning (อ่าน 10) 25 ม.ค. 66
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 103) 20 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะชุดครุภัณฑ์งานฟาร์มอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (อ่าน 232) 31 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะชุดสมาร์ทฟาร์มการเกษตร (อ่าน 241) 18 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ (อ่าน 439) 05 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง (อ่าน 662) 09 ก.พ. 64