ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ปรัชญาสถานศึกษา ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมเจริญ วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนมีความมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เอกลักษณ์ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ รอบรู้เกษตรอินทรีย์ สู่อาชีพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนายเสนาะ 02 พ.ค. 65
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนายนฤชา 02 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพิเศษสอน 11 พ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 08 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขายานยนต์ 25 ต.ค. 64
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 15 ก.ย. 64
ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่-1-พนง.ราชการสายสนับสนุน 10 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 03 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะเกิดทางมาสมัครสอบพนักงานราชการให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ (ฉบับที่ 43) 26 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 19 ส.ค. 64
ข่าวงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะชุดครุภัณฑ์งานฟาร์มอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 31 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะชุดสมาร์ทฟาร์มการเกษตร 18 มี.ค. 65
ประกาศชุดครุภัณฑ์งานฟาร์มอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 18 มี.ค. 65
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสมาร์ทฟาร์มการเกษตร 28 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ 05 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง 09 ก.พ. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวสารน่ารู้
แนะนำหนังสือที่น่าอ่าน ห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
กฎกติกาของเว็บบอร์ดโรงเรียน (2923/7) 07 พ.ค. 57
ถามตอบเรื่องการสมัครเข้าเรียนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (3541/4) 28 มี.ค. 57
twitter ดราม่าเกินไป มาเล่น pgslot คลายเครียด (4/0) 21 พ.ค. 65
ขอทราบกำหนดการเปิดภาคเรียนระดับปวช1 (16/0) 01 พ.ค. 65
การพัฒนาวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ (83/0) 13 ก.พ. 65
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ชีวิตมีคุณค่าพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง (82/0) 13 ก.พ. 65
การพัฒนากิจกรรม Big Book Story Online (84/0) 13 ก.พ. 65
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) (83/0) 13 ก.พ. 65
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (173/0) 18 ส.ค. 64
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (178/0) 18 ส.ค. 64
ผู้บริหาร

นายนิมิตร อาศัย
ผู้อำนวยการ
เว็บไซต์ อกท.หน่วยสุโขทัย
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบ ศธ.02 ออนไลน์